Referentie link: Scenarios for the Dutch Electricity Supply System

Auteur: Frontier Economics
Uitgever: Ministerie EZ
Jaar: 2016