Referentie link: Evaluatie – Gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land

Auteur: Bosch en van Rijn
Uitgever: NWEA
Jaar: 2016