Referentie link: Nieuwe Impulsen voor Hernieuwbare Elektriciteitsvoorziening in 2020 – 2030

Auteur: Meadows
Uitgever: SEO
Jaar: 2015