Referentie link: Wet Windenergie op Zee – Offshore Win Energy in the Netherlands

Auteur: Meadows
Uitgever: RWE
Jaar: 2015