Referentie link: Regeling voor het Aanwijzen van Productieinstallaties met Windenergie op Zee

Uitgever: Ministerie EZ
Jaar: 2015