Referentie link: Kennisbericht – Geluid van Windturbines – Versie 1.0

Uitgever: Pilot Platform Windenergie
Jaar: 2015