Referentie link: Handleiding Particpatieplan Windenergie

Auteur: Ecofys
Uitgever: NWEA
Jaar: 2016