Referentie link: Handleiding Participatieplan Windenergie op Land

Uitgever: Ecofys Houthof Buruma
Jaar: 2015