Referentie link: Wederkerigheid in windplanontwikkeling – een toegepaste en theoretische benadering

Uitgever: TU-Delft
Jaar: 2016