Referentie link: We zijn niet tegen windenergie, maar tegen de geplande locatie
Met betrekking tot pagina(s): 160

Uitgever: Verzet Windmolens